Wetenschappelijk bewezen

SOFTLASER

Universiteit van Middlesex, UK onderzoekt Softlaser voor stimulatie van acupunten om te stoppen met roken

Een Engelse studie naar de effectiviteit van het gebruik van softlaser voor het stoppen met roken heeft tot de conclusie geleidt dat laseracupunt stimulatie inderdaad kan helpen bij het stoppen met roken door de lichamelijke ontwenningsverschijnselen drastisch te reduceren.

Het doel van de studie was om vast te stellen of de stimulatie van vooraf bewezen effectieve acupunten in het oor en op het lichaam met softlaser succesvol de lichamelijke symptomen van onthouding van tabak zou reduceren met als resultaat het definitief stoppen met roken.

De methode bestond uit een dubbelblind, random gecontroleerde proef en semigestructureerde interviews. Volwassen vrijwilligers tussen de 19 en 68 jaar werden gerecruteerd naar aanleiding van een oproep in een televisie programma. In eerste instantie hadden zich 415 vrijwilligers aangemeld. Na uitgebreide screening en medisch onderzoek bleven er 387 geschikte kandidaten over waarvan 6% ( 23 pers.) niet op kwam dagen voor de eerste behandeling, en er nog eens 7% ( 24 pers.) zich terugtrok na de eerste reeks behandelingen. Belangrijk criterium was dat de deelnemers aan het onderzoek daadwerkelijk wilden stoppen met roken en dat zij nog nooit lasertherapie hadden ondergaan.

De overgebleven 340 kandidaten werden willekeurig verdeeld over drie groepen; respectievelijk Groep A van 121 proefpersonen, Groep B 130 personen, en Groep C bestaande uit 89 personen.

De interventie bestond uit het uitvoeren van drie laserbehandelingen op dag 1,3 en 7 en een nep behandeling op de 14de dag in het programma voor Groep A. Vier laserbehandelingen op dag 1,3,7 en 14 voor Groep B en vier nep behandelingen op dag 1,3,7 en 14 voor Groep C. de nep behandelingen werden uitgevoerd met een inactieve laser die identiek was aan de actieve laser.

De uitkomst was dat de deelnemers van Groep A en Groep B een hoger percentage van niet – roken liet zien dan Groep C. Van de twee groepen bleken de vier behandelingen van Groep B effectiever dan de drie behandelingen van Groep A. De verschillen in gedrag van de drie nietrokende groepen waren significant te noemen. Subjectieve data liet een vermindering van ontwenningsverschijnselen zien na de laserbehandeling.

Na drie maanden waren er 5 personen uit Groep C definitief gestopt met roken, tegenover 30 uit Groep A, en 83 proefpersonen uit Groep B.

Conclusie: Laseracupunt stimulatie kan helpen bij het stoppen met roken daar het de lichamelijk ontwenningsverschijnselen tot een minimum beperkt.

Door het rookverbod in openbare gebouwen en in de horeca is het aantal mensen dat wil stoppen met roken enorm gestegen. Dat roken schadelijk is voor de gezondheid en het risico

op longkanker, hart-en vaatziekten, astma en andere ziekten aan de luchtwegen kan veroorzaken is inmiddels een algemeen bekend gegeven. Roken wordt ook maatschappelijk niet langer gezien als acceptabel. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat veel mensen dit aangrijpen als een kans om het roken voorgoed te laten.

Nicotine is een stimulant die van nature in tabak voorkomt. De fysiologische effecten van nicotine zijn: verhoogde concentratie en het verlagen van spanning en vermoeidheid. Rokers hebben behoefte aan deze effecten. Het gevolg is dat wanneer men nicotine aan de roker onthoudt er ontgifting in het lichaam optreedt. Tijden deze ontgifting komen de receptoren in de hersenen, die eens geblokkeerd werden door de nicotine, vrij. Het lichaamseigen endorfine, dat zich normaal gesproken in de receptoren bevindt, ontbreekt.

Endorfinen hebben in het lichaam een pijnstillend effect en het gebrek eraan veroorzaakt lichamelijke symptomen als: misselijkheid, hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, slaperigheid, geïrriteerdheid en concentratiestoornissen. Alle erkende symptomen van nicotine onthouding.

Om als roker succesvol te kunnen stoppen met roken dienen deze verschijnselen tot een minimum beperkt te blijven. Acupunctuur wordt al decennia lang ingezet als effectief middel om deze ontwenningsverschijnselen te bestrijden. De stimulatie van specifieke acupunten in het lichaam is er op gericht de productie van endorfinen te stimuleren waardoor langdurige stress als gevolg van nicotine deprivatie wordt gereduceerd.

De laatste jaren is er een nieuwe vorm van acupunt stimulatie ontwikkeld die gebruik maakt van softlaser om de acupunten in het oor en op het lichaam te stimuleren.

Deze methode heeft in de praktijk al bewezen veilig, pijnloos en effectief te zijn. Nu lijken deze resultaten ook wetenschappelijk onderbouwd te zijn door dit onderzoek.

Het volledige onderzoek kunt u nalezen in het artikel ( engels)

Low level laser for the stimulation of acupoints for smoking cessation: a doubleblind, placebo controlled randomised trial and semi interviews

Catherine M. Kerr, Paul B. Lowe & Neil l. Spielholz

gepubliceerd in het Journal of Chinese Medicine Nummer: 86 van Februari 2008