Disclaimer

DISCLAIMER VOOR ROOK-STOP.NL


Het onderstaande is van toepassing op de website rook-stop.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GRATIS NABEHANDELING BINNEN 6 MAANDEN

Wanneer u binnen 6 maanden na de lasertherapie onverhoopt toch weer begint met roken kunt u een gratis nabehandeling laten doen bij RookStop.

DIRECT STOPPEN MET ROKEN IN ÉÉN KEER

De laserbehandeling is erop gericht om de lichamelijke behoeft aan nicotine weg te nemen. Hierdoor hebben onze patiënten veelal direct na de behandeling geen rookbehoefte meer en worden langdurige ontwenningsverschijnselen voorkomen. De resultaten van de behandeling kunnen per persoon verschillen. De behandeling heeft een slaagpercentage van 85% en bij iedere behandeling kunt u een gratis nabehandeling binnen 6 maanden laten doen zoals hierboven beschreven.

SUCCES VAN DE BEHANDELING

Het succes van de behandeling is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de motivatie van de patient. De genoemde succespercentages en resultaten van de behandeling zijn ter indicatie maar kunnen per individu verschillen.

EIGENDOM

rook-stop.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

INFORMATIE

rook-stop.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

MENINGEN

Beweringen en meningen, geuit in radio- en videofragmenten op de pagina's van deze site, alsmede persoonlijke citaten zijn die van de auteur(s) en/of redacteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van rook-stop.nl

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten, het beheersen van incidenten.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

rook-stop.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie (tenzij nadrukkelijk aangegeven) of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan rook-stop.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.